Organizujemy kursy z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych

Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
KW C, KW D w/g potrzeb
SO C, SO D w/g potrzeb
KWP C, KWP D wg.potrzeb
D wg.potrzeb
C, CE 24.04.19 3 400 PLN
A1, A2, A 24.04.19 1 200 PLN
BE w/g potrzeb 950 PLN
B 24.04.19 1 300 PLN
T w/g potrzeb PLN
ADR